Close

Search.

Icon

Digital growth on every location.

  • Dashboards
  • Portals
  • WiFi

The issue.

Tours & Tickets heeft zich in de afgelopen jaren online sterk ontwikkeld. In het voorgaande jaar groeide de omzet significant met de lancering van een nieuwe website. En ook op facebook en instagram groeide de aanwezigheid. Voor de komende periode was dus de vraag, hoe kunnen de organisch gegroeide digitale kanalen nog effectiever ingezet worden om meer bezoekers en een hogere conversie te realiseren? 

The solution.

Een overzicht met korte termijn acties en een lange termijn strategische roadmap die Tours & Tickets gaat helpen met conversie verhoging.

Polygon Polygon

What was our challenge?

Hoe kunnen de organisch gegroeide digitale kanalen nog effectiever ingezet worden om meer bezoekers en een hogere conversie te realiseren? 

“De persona’s en user journeys die Cobra Systems heeft gemaakt, hebben ons veel nieuwe inzichten opgeleverd. Met de resultaten uit de digital scan kunnen we nu onze digitale kanalen verbeteren zodat we een hogere conversie kunnen realiseren.”

David van Luijn, Online Marketing Manager bij Tours & Tickets 

What did we do?

Om te bepalen hoe de effectiviteit van de digitale kanalen verbeterd kon worden, is Cobra Systems begonnen met het in kaart brengen van de klanten van Tours & Tickets. 

Op basis van klant dialogen en de data uit Analytics zijn 5 persona’s ontwikkelt. Ook is de customer journey in kaart gebracht. Met behulp van de persona’s zijn de website en social media kanalen stap voor stap doorlopen en uitgebreid getest. 

Met de gebruikers en technische inzichten werd ook duidelijk waar Tours & Tickets haar zakelijke doelstellingen beter kon behalen.

De digital scan resulteerde uiteindelijk in een overzicht met korte termijn acties en een lange termijn strategische roadmap die Tours & Tickets gaat helpen met conversie verhoging.

What are the results?

 

  • Inzicht in de effectiviteit van de huidige digitale kanalen van Tours & Tickets.
  • Nieuwe inzichten in Tours & Tickets klanten door klantdialoog, customer journey en de uitwerking in persona’s.
  • Concrete korte termijn stappen om conversie te verhogen.
  • Een strategische roadmap met concrete stappen om op langere termijn meer bezoekers te trekken en de conversie te verhogen.

Ook meetbaar je doelen halen?

Neem dan contact met ons op. Ook een kort gesprek levert altijd nieuwe inzichten op. Beloofd.