Close

Search.

Cobra Climate.

Happy Healthy People op elke locatie. Het optimaliseren van de CO2 waarde kan de productiviteit met 15% verbeteren. Dat betekent een optimaal klimaat met minder kans op ziekte en een goed gevoel!

Healthy Building

De luchtkwaliteit wordt doorgaans bepaald door de aanwezige CO2 waarde. De Cobra Climate Plus Sensor maakt de luchtkwaliteit meetbaar en stuurbaar. Het verlagen van de CO2 in een ruimte waar de CO2 waarde hoger is dan de vastgestelde norm, d.m.v. bijvoorbeeld ventilatie, heeft direct invloed op de productiviteit en gezondheid van mensen in een ruimte of gebouw.

Real-time inzicht

Met de Cobra Climate Plus Sensor signaleer je tijdig wanneer de CO2 waarde te hoog oploopt en er actie ondernomen moet worden. D.m.v. notificaties via alle gangbare kanalen, naar jezelf en naar je bezoekers, worden gegevens over de luchtkwaliteit in een ruimte of gebouw real-time inzichtelijk en daardoor beter beheers- en bestuurbaar. Dat is goed voor jezelf én het milieu.

Het resultaat voor bezoekers.

Geef vertrouwen dat de organisatie aantoonbaar acties neemt ten behoeve van de luchtkwaliteit en dus gezondheid van de bezoeker. Zorg voor eenvoudige registratie t.b.v. contactonderzoek. Geef advies over welke ruimtes beschikbaar zijn. Rapporteer richting bevoegde instanties.

 

Door het meten van luchtvochtigheid, CO2 en temperatuur krijg je snel inzicht in de quick-wins. Met deze gegevens kunnen voorstellen worden gedaan voor het aanpassen van de klimaatinstallatie.

Zo kan bij een te hoge CO2 waarde gericht worden gekeken naar het verbeteren van de ventilatie. Laat mensen zien dat je om hun gezondheid geeft.

Data met waarde.

Door sensordata te combineren met bezoekersbewegingen, het weer of zelfs ticketverkoop krijgt data waarde. Cobra Climate biedt met het real-time Interaction Platform de tooling om inzicht te krijgen in trends en afhankelijkheden. Tevens kan een bezoeker zich registreren waardoor bij een eventueel contact-onderzoek men voldoet aan eisen van het RIVM.

 

Waarom Cobra Climate Plus?

  • Kwalitatief de beste sensoren sinds 2015.
  • Klanten en medewerkers worden Happy Healthy People.
  • Verhoogt productiviteit, vermindert ziekte.
  • Helpt met voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Open data, kan met elk systeem worden gekoppeld.

Meteen aan de slag!

Meer weten of bestellen?

Kijk op onze dienstenpagina, neem contact op, download onze factsheet of bestel in de store!